Sudoku

Man kan tro att Sudoku är ett väldigt gammalt puzzelspel men faktum är att det publicerades första gången någonsin 1979 i tidningen "Dell Pencil Puzzles and word games". Howard Garns, då 74 år pensionerad arkitekt, var han som skapade det första Sudokut men som då kallades "Number place". Det var inte förrän spelet lancerades av det japanska spelföretaget Nikoli som de då kallade det Sudoku. Spelet fick ett globalt genomslag förnst 2005. 

Trots att spelet är baserat på siffror så är det inte ett matematiskt spel utan ett logikspel. Spelet hade lika gärna kunna bestått utav symboler eller bokstäver. 

Spelets regler

Reglerna är rätt enkla trots att spelet kan vara rätt svårt. Det finns olika svårighetsnivåer. En standard spelplan består av ett rutnät med tre gånger tre rutor, varje sådan ruta är sedan uppdelat i tre gånger tre rutor. Vilket då blir totalt nio gånger nio rutor. 

Målet är att skriva in siffrorna 1 till 9 i alla rutor utan att de förekommer två gånger i varje kollumn, rad eller 3x3 ruta. Varje spelplan har redan ett visst antal givna siffror inskrivna och dessa är fasta och beroende på svårighetsgraden är mer eller mindre siffror förinskrivna. Det finns endast en korrekt utformad lösning. 

Sudoku tränar din hjärna och håller den stimulerad och aktiv och det finns 6.670.903.752.021.072.936.960 möjliga sudoku spel så den sudokubitne har några att arbeta sig igenom.